Sodininkų bendrija „Rugelis-3“

Lai žydi sodai!

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2019-04-25

Visuotinis ataskaitinis-rinkiminis sodininkų bendrijos "Rugelis-3" narių susirinkimas

SB „Rugelis-3“ Valdyba kviečia narius į eilinį visuotinį ataskaitinį-rinkiminį sodininkų bendrijos „Rugelis-3“ narių susirinkimą, kuris vyks 2019 m. balandžio mėn. 28 d. (sekmadienį) 15 val. pušynėlyje (įėjimas pro Kryžiokų sodų 10-oji g. 39, Vilnius)

Darbotvarkė:

1) Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas.
2) Bendrijos 2018 m. finansinė atskaitomybė ir tvirtinimas.
3) Bendrijos revizijos komisijos 2018 m. ataskaita ir tvirtinimas.
4) Bendrijos Valdybos, Valdybos pirmininko ir revizijos komisijos rinkimai.
5) Kvartalinio centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklo projektavimo klausimo svarstymas.
6) Pušynėlio sklypo išsipirkimo iš Valstybės nominalia kaina iniciatyvos atnaujinimo svarstymas.
7) Telefono abonemento ir telefono aparato Bendrijai įsigijimo svarstymas.
8) Piniginių lėšų rezervo Bendrijos sąskaitoje suformavimo ir piniginių lėšų atidėjimų gatvių remontams svarstymas.
9) Bendrijos 2019 m. pajamų-išlaidų plano svarstymas.
10) Kiti klausimai:
a) Gautos paramos (2 %) lėšų panaudojimas;
b) Komunalinių atliekų tvarkymas;
c) Gatvių asfaltavimas;
d) Kryžiokų sodų 10-osios g. apšvietimas;
e) Kita.

Su susirinkime svarstomais dokumentais galima susipažinti Bendrijoje, adresu Kryžiokų sodų 8-oji g. 54, Vilnius, suderinus laiką su Bendrijos Valdybos pirmininku, tel. +370 618 80196.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas pagal tą pačią darbotvarkę vyks 2019 m. gegužės mėn. 18 d. (šeštadienį) 11 val. toje pačioje vietoje.

Skelbimas apie šaukiamą eilinį visuotinį ataskaitinį-rinkiminį sodininkų bendrijos „Rugelis-3” narių susirinkimą yra išspausdintas 2019 m. balandžio mėn. 13 d. Valstiečių laikraštyje Nr. 30 (9872). Skelbimas taip pat yra iškabintas Bendrijos skelbimų lentose.

SB „Rugelis-3“ ValdybaGrįžti į peržiūrą