DĖL INFRASTRUKTŪROS MOKESČIO


Vadovaujantis 2014 m. gegužės 10 d. pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo protokolu Nr. 09, visiems, įsigyjantiems nekilnojamąjį turtą SB “Rugelis – 3”, yra taikomas 144,80 EUR infrastruktūros mokestis.

SB „Rugelis-3“ Valdyba


Grįžti atgal