Apie mus

Sodininkų bendrija „Rugelis – 3“ – tai sodininkų bendrai įsteigtas, ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.


DĖMESIO !!!
S/b „Rugelis-3“ visuotinio narių susirinkimo (2024-05-18 d.) sprendimu numatytą nario mokestį, po 7 EUR už arą turimam žemės sklypo plotui, reikia sumokėti iki šių metų rugsėjo mėn. 30 d. imtinai.
(Daugiau informacijos ieškokite naujienų skiltyje.)


Bendrija vienija 184 narius. Ji įkurta 1991 m. gruodžio 9 d., įregistruota 1991 m. gruodžio 31 d.

Bendrijos nariu gali būti mėgėjiško sodo teritorijos, kurioje įsteigta bendrija, sodininkas, turintis Bendrijos teritorijoje žemės sklypą. Jei tą sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys, Bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.

Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Bendrijos įstatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis. Su Bendrijos įstatais ir Vidaus tvarkos taisyklėmis susipažinkite „Teisinės informacijos“ puslapyje.

Bendrijos veiklos tikslai:

 • Įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas;
 • Puoselėti bei tausoti gamtą ir kraštovaizdį.

Bendrijos tikslams įgyvendinti Bendrija vykdo šiuos uždavinius:

 • Organizuoja ir vykdo veiklą, kuri reikalinga Bendrijos turtui prižiūrėti ir tinkamai naudoti;
 • Organizuoja seminarus, konferencijas ir sodininkų mokymus plėtojant mėgėjiškos sodininkystės veiklą;
 • Padeda sodininkams realizuoti jų išaugintą ir pagamintą produkciją.
 • Organizuoja sodmenų bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius, kuriais siekiama propaguoti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę;
 • Organizuoja mėgėjiško sodo teritorijos planavimą;
 • Įgyvendina programas, padedančias sutvarkyti sodo bendrijos teritorijas ir sudaryti palankias sąlygas būsto plėtrai;
 • Visuomenės naudingais tikslais rūpinasi aplinkos apsauga mėgėjiško sodo teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja talkas aplinkai tvarkyti;
 • Bendradarbiauja su kitomis sodininkų bendrijomis, jungiasi į sodininkų susivienijimus, asociacijas ir draugijas;
 • Bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis.

Sodininkų bendrija „Rugelis – 3“ savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti gali gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų. Daugiau apie tai skaitykite puslapyje „Paremkite mus“.


SB „Rugelis-3“ Valdyba

Kontakto telef.: 8-610-04934