Kategorija «Nutarimai»

2018 m. gegužės 26 d. visuotinio pakartotinio SB „Rugelis-3“ narių susirinkimo nutarimai

Nuspręsta: Patvirtinti  Bendrijos valdybos pirmininko 2017 m. ataskaitą. Patvirtinti Bendrijos 2017 m.  finansinę atskaitomybę. Patvirtinti Bendrijos revizijos komisijos pirmininko 2017 m. ataskaitą. Numatyti bendrijos 2018 m. pajamų – išlaidų suvestinėje 1000 Eur Kryžiokų sodų 8-osios g. asfaltavimo darbų projektui apmokėti. Organizuoti gatvių pavadinių nuorodų ir adresų numeracijos jose lentelių įrengimą ir skirti 1000 Eur lentelių …