2018 m. gegužės 26 d. visuotinio pakartotinio SB „Rugelis-3“ narių susirinkimo nutarimai


Nuspręsta:

 1. Patvirtinti  Bendrijos valdybos pirmininko 2017 m. ataskaitą.
 2. Patvirtinti Bendrijos 2017 m.  finansinę atskaitomybę.
 3. Patvirtinti Bendrijos revizijos komisijos pirmininko 2017 m. ataskaitą.
 4. Numatyti bendrijos 2018 m. pajamų – išlaidų suvestinėje 1000 Eur Kryžiokų sodų 8-osios g. asfaltavimo darbų projektui apmokėti.
 5. Organizuoti gatvių pavadinių nuorodų ir adresų numeracijos jose lentelių įrengimą ir skirti 1000 Eur lentelių įrengimui apmokėti.
 6. Akligatvių kadastrinių matavimų atlikimui nepritarta.
 7. Atleisti sklypo adresu Kryžiokų sodų 9-oji g. Nr. 146, Vilnius  savininką nuo 2018 m. sodo mokesčio.
 8. Patvirtinti bendrijos 2018 m. pajamų – išlaidų sąmatą, paliekant 5,6 Eur metinį mokestį už vieną arą.
 9. Atnaujinti bendrijos pastangas dėl autobuso maršruto paleidimo.
 10. Pritarti Kryžiokų sodų 9-osios g. asfaltavimo projekto užbaigimui ir rinkti pinigus iš sklypų savininkų asfaltavimo darbams apmokėti.
 11. Nutarta panaudoti 2 procentų paramą tiksliniams projektams.
 12. Stendų remontas bus numatytas ateityje.

SB „Rugelis-3“ Valdyba


Grįžti atgal