Pasikeitė bendrijos pirmininkas


Šeštadienį, gegužės 18 d.11 val. pušynėlyje įvyko pakartotinis eilinis visuotinis ataskaitinis-rinkiminis bendrijos narių susirinkimas. Jo metu išrinkta nauja valdyba ir bendrijos pirmininkė.

Valdybos pirmininke trijų metų kadencijai buvo išrinkta Viktorija Paukštienė. Daugiau informacijos apie visus svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus ieškokite „Nutarimų“ skyriuje.

SB „Rugelis-3“ Valdyba


Grįžti atgal