2020 m. rugsėjo 10 d. 18 val. šaukiamas SB „Rugelis-3“ neeilinis visuotinis rinkiminis narių susirinkimas


SB „RUGELIS-3“ NEEILINIS VISUOTINIS RINKIMINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

šaukiamas 2020 m. rugsėjo 10 d. 18 val. prie vandens bokšto, esančio Kryžiokų sodų 4 – osios ir Kryžiokų sodų 5-osios gatvių sankirtoje, Vilnius.

Darbotvarkė:

  1. Naujos redakcijos SB „Rugelis-3“ Įstatų svarstymas ir tvirtinimas.
  2. Bendrijos Valdybos ir pirmininko rinkimai.
  3. Bendrijos Revizijos komisijos/revizoriaus rinkimai.
  4. Kiti klausimai.

Su susirinkime svarstomais dokumentais galima susipažinti Bendrijoje adresu Kryžiokų sodų 8-oji g. 74, Vilnius, suderinus laiką su Bendrijos Valdybos pirmininke tel.: 863380380.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas, pagal tą pačią darbotvarkę, vyks 2020 m. rugsėjo 27 d. 15 val. toje pačioje vietoje.DOKUMENTAI SUSIPAŽINIMUI

Siūloma atkreipti ypatingą dėmesį į įstatų projekto V skyriaus visus punktus, pradedant nuo 25.; taip pat į IX skyriaus 59 (dėl Valdybos narių skaičiaus) ir 63.8 punktus bei į X skyriaus 76 punktą. Pakeitimus lems Visuotinio susirinkimo sprendimai! 


SB „Rugelis-3“ Valdyba

Grįžti atgal