2020 rugpjūčio 1 d. įvyko pakartotinis eilinis visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas.


Su susirinkimo klausimais ir nutarimasi gali susipažinti bendrijos svetainės „Nutarimų“ skyriuje.


SB „Rugelis-3“ Valdyba

Grįžti atgal