Elektroninio susirašinėjimo/apklausos protokolas


SB „Rugelis – 3“ valdybos narių elektroninio susirašinėjimo/aplausos protokolas dėl neeilinio visuotinio susirinkimo:


Pirmininkė Viktorija Paukštienė

Grįžti atgal