Vasaros vandens naudojimo laiko ribojimas


Dėl neatsakingo vasaros vandens naudojimo ir didelių sąnaudų, vanduo bus netiekiamas nuo 11 val. vakaro (23 val.) iki 6 val. ryto.

SB „Rugelis-3“ Valdyba


Grįžti atgal