2022 M. BALANDŽIO 30 D. ŠAUKIAMAS SB „RUGELIS-3“ EILINIS VISUOTINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS


SB „RUGELIS-3“ EILINIS VISUOTINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

šaukiamas 2022 m. balandžio 30d. 16 val. prie vandens bokšto, esančio   Kryžiokų sodų 4-osios ir Kryžiokų sodų 5-osios gatvių sankirtoje, Vilnius.

Darbotvarkė:

1.     Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita už 2021 m.

2.     Bendrijos 2020 m. finansinė atskaitomybė.

3.     Bendrijos Revizijos komisijos ataskaita.

4.     Sodininko ir bendrijos mokesčio tvirtinimas

5.     2021 m. pajamų-išlaidų plano tvirtinimas.

6.     Kiti klausimai.

Su susirinkime svarstomais dokumentais galima susipažinti Bendrijoje adresu Kryžiokų 384, Vilnius, suderinus laiką su Bendrijos Valdybos pirmininku tel.: 867373346.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas, pagal tą pačią darbotvarkę, vyks 2022 m. gegužės 29d. 16 val. toje pačioje vietoje.


SB „Rugelis-3“ Valdyba

Grįžti atgal