Kategorija «Nutarimai»

2018 m. gegužės 26 d. visuotinio pakartotinio SB „Rugelis-3“ narių susirinkimo nutarimai

Nuspręsta: Patvirtinti  Bendrijos valdybos pirmininko 2017 m. ataskaitą. Patvirtinti Bendrijos 2017 m.  finansinę atskaitomybę. Patvirtinti Bendrijos revizijos komisijos pirmininko 2017 m. ataskaitą. Numatyti bendrijos 2018 m. pajamų – išlaidų suvestinėje 1000 Eur Kryžiokų sodų 8-osios g. asfaltavimo darbų projektui apmokėti. Organizuoti gatvių pavadinių nuorodų ir adresų numeracijos jose lentelių įrengimą ir skirti 1000 Eur lentelių …

2016 rugsėjo 24 d. pakartotnio neeilinio visuotinio susirinkimo nutarimai

1. Išpirkti iš Valstybės nuomojamų skylų, kuriuose yra sodininkų bendrijų vasaros vandens tiekimo arteziniai gręžiniai, dalis už nominalią kainą. 2. Asfaltuoti Kryžiokų sodų 9-ąją gatvę (atkarpoje, esančioje SB „Rugelis-3“ teritorijoje). Gatvės kapitalinio remonto (asfaltavimo) projekto parengimą finansuoti iš bendrijos biudžeto lėšų. Gatvės kapitalinio remonto (asfaltavimo) darbus 50% finansuoja savivaldybė, kitą 50% darbų dalį finansuoti visų …

2016 rugpjūčio 18 d. valdybos posėdžio nutarimai

Valdybos posėdžio metu buvo priimti šie nutarimai: Dėl dalyvavimo valstybinių sklypų privatizavime šaukti visuotinį bendrijos narių susirinkimą. Iki susirinkimo surinkti informaciją apie su dalyvavimu privatizavime susijusių darbų įkainius ir nustatyti privatizavimo kaštus. Planuojamas susirinkimas 2016 m. rugsėjo 3 d., 12 val pušynėlyje. Prireikus pakartotiną susirinkimą šaukti rugsėjo 24 d. Pasidomėti gatvių pagrindo ruošimo įkainiais, pasiremti …