Kategorija «Naujienos»

2016 m. liepos 11 d. įvyko valdybos posėdis

Susirinkime buvo svarstomi šie klausimai: Sklypo, kuriame yra sodų vasaros vandens tiekimo gręžiniai, privatizavimas. Iniciatorius SB „Panerys“. Vieno sklypo Kryžiokų sodų 9-oji g. savininko paaiškinimo rašto dėl užimamos bendro naudojimo teritorijos nagrinėjimas. Vieno bendrijos nario, gyv. Kryžiokų sodų 9-oji g. pretenzijų sprendimas dėl kaimyninio sklypo savininko įrengto lietaus vandens nutekėjimo nuo stogo surinkimo ir dėl …