Kategorija «Naujienos»

Pakartotinis visuotinis SB „Rugelis-3“ narių susirinkimas

Susirinkimo darbotvarkė: Bendrijos valdybos pirmininko 2017 m. ataskaita ir tvirtinimas. Bendrijos 2017 m. finansinė atskaitomybė ir tvirtinimas. Bendrijos revizijos komisijos pirmininko 2017 m. ataskaita ir tvirtinimas.  Dėl Kryžiokų sodų 8–osios g. kapitalinio remonto (asfaltavimo) ir bendrijos lėšų skyrimo projektui parengti. Dėl gatvių pavadinimų nuorodų ir adresų numeracijos jose lentelių įrengimo svarstymas. Dėl akligatvių kadastrinių matavimų …

Visuotinis SB „Rugelis-3“ narių susirinkimas

2018 m. gegužės 12 d., 11:00 val. bendrijos teritorijos miškelyje įvyks visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Į pušynėlį galima patekti pro adresą Kryžiokų sodų 10-oji g. 47 (bus atrakinti varteliai įėjimui į pušynėlį) arba pro adresą Kryžiokų sodų 10 g. 39 (parduodamas sklypas, be tvorų).

Valdybos susirinkimas

2018 m. balandžio 25 d. įvyko bendrijos valdybos susirinkimas.Susirinkimo darbotvarkė: 2017 m. bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas. Dėl gatvių pavadinimų nuorodų ir adresų numeracijos jose lentelių įrengimo svarstymas. Dėl akligatvių kadastrinių matavimų atlikimo svarstymas. Dėl sklypo adresu Kryžiokų sodų 9-oji g. 146, Vilnius atleidimo nuo 2018 m. sodo mokesčio svarstymas. 2018 m. bendrijos biudžeto plano …

Įvyko pakartotinis visuotinis neeilinis SB „Rugelis-3“ narių susirinkimas

2016 m. rugsėjo 3 d. kvorumui nesusirinkus visuotinis neelinis susirinkimas neįvyko. Rugsėjo 24 d. 12 val. vyko pakartotinis visuotinis neeilinis SB „Rugelis – 3“ narių susirinkimas pušynėlyje (adresas Kryžiokų sodų 10-oji g. Nr.39).  Susirinkime buvo svarstomi šie klausimai: Dviejų sklypų, kuriuose yra sodų vandens tiekimo gręžiniai, išsipirkimo iš valstybės bendrijos poreikiams lengvatinėmis sąlygomis svarstymas. Galimybė …

2016 m. rugsėjo 1 d. nebus sodo vandens!

Dėl vandens bokšto sklype vykdomų remonto darbų rugpjūčio 31 d. vakare bus atjungtas sodo vanduo ir SB “Rugelis – 3” teritorijoje jo nebus iki rugsėjo 1 d. vakaro. Nors vandenį žadama pajungti ketvirtadienį po pietų, manome, kad vandens gali nebūti iki pat vakaro.

2016 m. rugsėjo 3 d. 12 val. šaukiamas visuotinis neeilinis SB „Rugelis-3“ narių susirinkimas

Susirinkimas vyks pušynėlyje (adresas Kryžiokų sodų 10-oji g. Nr.39). Susirinkimo darbotvarkė: Dviejų sklypų, kuriuose yra sodų vandens tiekimo gręžiniai, išsipirkimo iš valstybės bendrijos poreikiams lengvatinėmis sąlygomis svarstymas. Nutarimo tvirtinimas. Nesusirinkus kvorumui pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2016 m. rugsėjo 24 d. SB „Rugelis-3“ Valdybos2016 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas

2016 rugpjūčios 18 d. įvyko valdybos posėdis

Buvo svarstomi šie klausimai: Penkių bednrijų (Žaliasodis, Panerys, Aras, Sodžius-4, Rugelis-3) iš valstybės nuomojamų 2 sklypų, kuriuose yra sodų vandens tiekimo arteziniai gręžiniai, išsipirkimas lengvatinėmis sąlygomis po 30 EUR/arą. Kryžiokų sodų 8-osios ir Kryžiokų sodų 9-osios gatvių asfaltavimo galimybių svarstymas. Posėdžio metu priimtų natarimų ieškokite „Nutarimų“ skyriuje.